Saskia en Hans 30 jaar getrouwd na afloop van het Zingend Telegram