Ed en Simone 25 jaar getrouwd

Mede namens mijn vroh (vrouw op z’n Bernhard’s …) wil ik de zingende postbode heel erg bedanken voor zijn enthousiasme bij ons 25-jarig huwelijksfeestje op 7 juli 2014. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd, dat is ons motto en daar heeft de postbode vandaag in ruime mate aan bijgedragen.
Misschien nog wel het leukste onderdeel: het toegift dat hij op straat gaf aan willekeurige gasten! (foto apart gemaild)

Ed Snel
Simone Couenberg